Napisali o nas
Linki
Praca
Mapa strony

Centrum Języków Obcych LEADER, ul. Pszczyńska 17 43-190 Mikołów
 tel: 502 472 123, email: info@leader-mikolow.pl

Zobacz panoramę jednej z naszych sal

TOEIC Bridge

 

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

 

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:

 • interpretacja fotografii,

 • zadania typu pytanie-odpowiedź,

 • krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

 

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:

 • uzupełnianie zdań,

 • test rozumienia tekstu pisanego.

 

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.


Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.
Dlatego też, egzaminu nie można 'oblać'. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

 

 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;

 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;

 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;

 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;

 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.


Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

 

Przygotowanie do egzaminu

 

Podręcznik przygotowujący do egzaminu TOEIC Bridge:

http://www.pl.etseurope.org/home-corpo-poland/produkty/toeic174-bridge/podreczniki-przygotowuj-ce-do-egzaminu-toeic-bridge/

 

Uznawalność

TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie 'umożliwiającym komunikację', czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

 • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,

 • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,

 • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych

 • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

 

TOEIC Bridge i CEF (Common European Framework of Reference)

 

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 

 • A1 = 92+

 • A2 = 134+

 • B1 = 170+

 

Terminy egzaminów

 

Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.

 

Czas oczekiwania na wyniki

 

Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

 

Koszt egzaminu

 

Cena egzaminu to 275 złotych

 

Certyfikat TOEIC Bridge

 

Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.

 

Więcej informacji: http://www.pl.etseurope.org/home-corpo-poland/produkty/toeic174-bridge/

 

Wykonanie: Reklama na Plus 2009
Centrum Języków Obcych LEADER, 43-190 Mikołów, ul. Pszczyńska 17, Mapa dojazdu, Telefon: 502 472 123, E-mail:info@leader-mikolow.pl